عنوان
حجم نوع دریافت فایل
نقش فرهنگسازي در مديريت پسماند 272KB  
عوارض جوندگان موذي در اماكن عمومي  198KB    
ممنوعيت استفاده از كيسه هاي پلاستيكي در دنيا  101KB
معيارهايي براي بهترين سطل زباله  88KB
محاسن ومعايب دستگاههاي زباله سوز  98KB
مراحل بازیافت کاغذ  75KB
چگونه مدیریت پسماند های خانه را به عهده بگیریم؟ 115KB

 

 
آموزش
عنوان
حجم نوع دریافت فایل
بررسی فرآیند مشارکت بخش خصوصی در مکانیزاسیون خدمات شهری    
آموزش و پژوهش در حوزه پسماند      
واژه نامه  
طرح تفکیک  
پسماند و زباله