پنجشنبه، 4 خرداد 1396
مدیر مالی
نام: علی
نام خانوادگی: احمدی هلیلی

سوابق اجرایی:
  • مدیر مالی موسسه غیرانتفاعی عمران ، توسعه و آبادانی خوزستان به مدت 4 سال
  • مسئول حسابداری مالی و امورقراردادها  شرکت ساختمانی و فنی تابلیه ، پالایشگاه فازهای 6،7،8واقع درعسلویه ، سد سیاه بیشه و سد گتوند به مدت سه سال
  • مسئول اموربیمه ای ، مالیاتی ، صورت مغایرت بانکی و حسابهای فی مابین شرکت آبیاری کرخه و شاوور( سازمان آب و برق خوزستان )
علی احمدی هلیلی