سرپرست معاونت فناوری و برنامه ریزی

نام: رباب

نام خانوادگي: طاهری


سوابق تحصیلی:
 • فوق دیپلم حسابداری
 • لیسانس مدیریت بازرگانی
سوابق اجرایی ومدیریت:
 • مدیر آموزشگاه سازمان فاوا
 • مدیر روابط عمومی منطقه 2 در سال 85
 • رئیس کارگروه آمار مناطق هشتگانه سال 86
 • رئیس آموزش کارکنان شهرداری اهواز
 • مدیر فرهنگسرای آی تی
 • مدیر شهروند الکترونیک
 • مسئول بودجه وتامین اعتبار منطقه 2
 • عضو کارگروه مناطق در شهرداری اهواز
 • مدیر امور اداری وپرسنلی شهرداری کوت عبدالله
 • مدیر امور مالی شهرداری کوت عبدالله
 • هفتصد ساعت دوره آموزشی


رباب طاهری