جمعه، 3 آذر 1396
معرفی مدیر عامل
نام : مسعود
نام خانوادگی : یزدی
مدرك تحصيلي: کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری از دانشگاه اصفهان

سوابق اجرایی:

 • معاون ستاد پسماند معاونت خدمات شهری
 • مدیر امور شهری معاونت خدمات شهری
 • کارشناس مسئول شهرسازی شرق رودخانه (مناطق یک ، سه و پنج) معاون شهرسازی
 • معاون شهرسازی منطقه یک
 • معاون شهرسازی منطقه چهار
 • معاون مالی اداری و جانشین منطقه سه
 • معاون شهرسازی و معماری شهرداری اهواز
 • مشاور شهردار و مدیر مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری اهواز
 • معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری اهواز
 • معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اهواز
 • رئیس هیئت مدیره سازمان اتوبوس رانی
 • رئیس هیئت مدیره سازمان نظارت بر تاکسی رانی
 • رئیس هیئت مدیره سازمان پایانه ها
 • عضو هیئت مدیره سازمان قطار شهری
مسعود یزدی