معاون فنی و اجرایی

نام: کمال

نام خانوادگی: مروانی

 

سوابق تحصیلی:

فارغ  التحصیل دانشگاه دولتی رشته بهداشت محیط

 

سوابق اجرایی:

  • ناظر عالی منطقه 8 شهرداری اهواز
  • کارشناس ارشد سازمان
  • معاون فنی و اجرایی سازمان پسماند از سال 94 - 88
  • ناظر عالی منطقه
  • معاون فنی واجرایی سازمان از سال 94-95