قائم مقام سازمان مدیریت پسماند شهرداری اهواز

نام: حمید
نام خانوادگی: ابراهیمی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

سوابق اجرایی:

  • مدیریت روابط عمومی شهرداری اهواز
  • مدیریت املاک وحقوقی شهرداری اهواز
  • مدیر ساماندهی مشاغل مزاحم شهری
  • مدیر ضایعات ساختمانی
  • سرپرست اداره زیباسازی شهرداری
  • مدیر دفتر شهردار اهواز
  • رییس امور اداری شهرداری اهواز
  • مشاور اجتماعی شهرداری اهواز
  • معاون اداری ومالی سازمان بهسازی ونوسازی
  • معاون مالی اقتصادی سازمان سرمایه داری